Đối với các bạn học sinh chuyên Anh lớp 9 thì kỳ thi học sinh giỏi là một thử thách mà các bạn không thể...