Các bạn  học sinh 2k2 đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để luyện thi trung học phổ thông trong tình hình hiện nay...