Một phương pháp ôn tập trong các kỳ thi hiệu quả là không ngừng luyện đề. Đặc biệt là các em trong đội tuyển học...