Một ngôn ngữ khá phổ biến hiện nay ở nước ta đó là tiếng Nhật. Do sự phát triển hợp tác giữa hai nước, càng...