Quan niệm sai lầm của một số bạn học sinh hiện giờ là đợi học hết chương trình 12 rồi mới bắt đầu ôn thi...